Mindfulness, vad är det?

Ta hand om ditt inre och finn en väg till ett mer glädjefyllt och meningsfullt liv! Det är vad Mindfulnessträffarna på Godhem syftar att arbeta med.
Läs mer om detta i vår artikel om mindfulness.

Det är dags för Mindfulnessträffar på Godhem igen. Närmast 18 februari, står energipåfyllning, avslappning, meditation och en introduktion till attraktionslagen på programmet. De går igenom kraften i positivt tänkande. Hur man med enkla medel tar makten över sina tankar genom rätt mindset, affirmationer och visualisering. På så vis kan du fylla din verklighet med en rik, glädjefylld och meningsfull tillvaro. Det kommer fler datum framöver med olika inriktningar och teman som du kan läsa om i slutet av artikeln.

Vad är egentligen mindfullness?

Kortfattat kan mindfulness beskrivas som en metod för att kunna hantera bland annat stress, ångest och nedstämdhet. Mindfulness går primärt ut på att fokusera på nuet, vad som existerar just i ögonblicket.

Ordet mindfulness i sig betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro. Begreppet sägs ha sitt ursprung från det arbete som Buddhas efterföljare gjorde. De ämnade att utveckla och förbättra olika karaktärsdrag med ledning av den buddistiska läran som kallas den åttafaldiga vägen. Genom mindfulness tekniker kan man arbeta med att både förstå dig själv bättre och att sträva mot en ökad självmedkänsla liksom självkänsla.

Med självmedkänsla inom mindfulness handlar det om hur du hanterar livet i motgångar. Att kunna ge sig själv tröst och göra det lättare att hantera självkritik snarare än att klanka ner på dig själv. Hur möter man smärta eller motgång utan att fastna i den? Hur kan man finna motivation och kraft att helas och gå vidare. Självkänsla eller självuppfattning handlarom hur man ser på sig själv och vem man är. Självkänslan ligger till viss del som grund till hur man hanterar självmedkänslan men ska inte förväxlas med varandra då de betyder olika saker.

Svårt med sömnen?

Mindfullness kan hjälpa på många andra plan också. Inte bara på de ovan nämnda som kan tyckas lite traumatiska såsom ångest, smärta, nedstämdhet, stress och så vidare. Mindfulnessträning kan till exempel hjälpa dig att sova bättre. Det kan ge effekter som att du somnar snabbare och får en lugnare nattsömn med färre avbrott. När du vaknar, somnar du lättare om igen.

Den största anledningen till att man har svårt att somna är oftast att man har många tankar i huvudet som snurrar och man har svårt att stoppa impulsen av att tänka dem. Likaså när man vaknar mitt i natten och inte kan somna om. Många av oss har tankar av oro inför framtiden och detta i sig skapar stress när vi behöver sova. En tanke föder oftast en ny och så vidare. Tiden går och snart känner vi oro över hur trötta vi ska vara under dagen.

Mindfullness för barn och ungdomar i skolan.

Allt fler skolor får upp ögonen för mindfulness och man har till exempel ett projekt på Internationella skolan i Göteborg (ISGR) som uppmärksammades (9 januari 2020) av SVT Väst. Likaså har SVT rapporterat om den så kallade Töremodellen i Kalix som har pågått under 6-7 år med utgångspunkt från mindfulness. Detta har lett fram till att samtliga skolor i Kalix nu ska arbeta efter Töremodellen med ett helhetsperspektiv på hälsa och lärande i skolan. Forskning om mindfulness sker på på många platser, bland annat i England där ett forskningsprojekt har startats på 390 skolor. I Sverige genomförs forskningsprojekt vid Lunds- och Göteborgs universitet samt även vid Luleå tekniska universitet.

Effekterna av arbetet med mindfulness bland barn- och ungdomar är flera. Bland annat kan nämnas ökad koncentrationsförmåga. De verkar som att de barn man ser störst skillnad på är de som har koncentrationsproblem. De har oftast svårast att ta till sig mindfulness till en början men när de väl funnit sig tillrätta upplever de stor skillnad på hur de kan finna sig till ro och fokusera. Att fokuseringsnivån hos eleverna ökat har förbättrat både minne, resonemang, planering och beslutsfattande hos eleverna.

Andra positiva reaktioner som observerats är att de får lättare att hantera och sätta ord på känslor vilket lett till ökad impulskontroll och förbättrad känslomässig stabilitet. Det i sin tur har lett till bättre relationer och socialt samspel.

Det är naturligtvis inte svårt att dra paralleller till att detta skulle fungera på samma vis för vuxna individer likaså.

Ja, det finns mycket att läsa om mindfulness och det är till synes ett intressant område där allt mer forskning sker kring det.

Mindfulness på Godhem

Så slutligen lite mer information om Mindfulnessträffarna på Godhem:

Under Mindfulnessträffen 18/2 utbyter ni tillsammans idéer, tankar och positiv energi!

Sessionen avslutas med te och frukt. Träffen leds av Sandra, diplomerad Reiki- & kristallhealer, blivande hälsocoach och positiv energispridare. Sandra brinner för att inspirera till en mer holistisk och medveten livsstil.

Kostnad: 229:- Begränsat antal platser

Temat på träffarna varierar så håll utkik för mer information till de kommande Mindfulnessträffarna på Godhem som är 3 mars, 17 mars och 31 mars.

And remember….

”Life is what happens to you while you´re busy making other plans”

John Lennon