Coop Västs stipendium för barn- och ungdomsverksamhet

Varje år delar Coop Väst ut ett stipendium på 50.000 kronor.

Coop Väst delar varje år ut ett stipendium på 50.000 kronor till en förening inom Coop Västs verksamhetsområde. Området innefattar Bohuslän, Dalsland, Göteborg och Västergötland. Syftet med stipendiet är att stödja barn och ungdomsverksamhet i regionen. Exempel på sådana föreningar kan vara idrottsklubbar eller intresseföreningar med mera som är politiskt obundna.

Ansökan till stipendiet gör man genom att föreningen sänder in ett argument om vad föreningen har gjort på orten och beskriver också vad föreningen ämnar använda pengarna till. Coop beskriver att de värdesätter en jämn fördelning av sökande mellan pojkar och flickor. Stipendiet utbetalas under nästkommande år alltså i januari / februari 2020.

Sista ansökningsdag för stipendiet är 31 december 2019 och här kan ni även klicka vidare till Coop Västs hemsida där ni finner ansökningsformuläret.

Juryn består av Coop Västs ledningsgrupp som beslutar vilka eller vilken förening som erhåller stipendiet.

Overby.se önskar er stort lycka till och hoppas att många klubbar skall ansöka.